www.mortenjoensen.dk
 
 

180° rul i Fløng svømmehal 06.12.2009

Rul i Fløng svømmehal 06.12.2009

Rul i Fløng svømmehal 15.03.2009

Rul i Fløng svømmehal 25.01.2009

Ro med tur 25. oktober 2008

På tilbagevejen stoppede vi ved "sneglen" i Kastrup og havde det vældig sjovt.

Håndrul i Barfin fra Boreal.

 
Morten Joensen - Engvej 13e 1. tv., 2300 København S.
Lav din egen hjemmeside med mono.net